20/4/2021

Branding & Webdesign

Compodis

Het vormgeven van een nieuwe merkidtentiteit en website voor een start-up voor de componentenmarkt.

Bekijk het resultaat

Compodis is meer dan 30 jaar actief op het gebied van geautomatiseerde dienstverlening. Gedurende deze tijd zijn ze de fijne kneepjes van het vak van hun klanten gaan begrijpen. Ze weten dat de drie belangrijkste elementen in de distributie van componenten zijn: een goed begrip van de behoeften van hun klanten, de flexibiliteit en inzet om de optimale oplossing aan te bieden en ervoor te zorgen dat de klant deze op tijd ontvangt. De industriën binnen de geautomatiseerde dienstverlening waar Compodis zich op richt zijn gaming en amusement, sports betting, self-service terminals, kiosken en vending machines.

Compodis biedt een grote verscheidenheid aan hoogwaardige componenten en vervangingsonderdelen met een sterke focus op het leveren van flexibele service, kwaliteit en betrouwbaarheid. Hun aanpak wordt gekenmerkt door een hoge mate van aanpassingsvermogen, waarbij hun klanten en hun eisen altijd op de eerste plaats komen.

Compodis heeft meer dan dertig jaar ervaring in de bovengenoemde sectoren, wat ze in staat stelt onze klanten te helpen, te adviseren en te ondersteunen middels door hoge mate van betrokkenheid en kennis met betrekking tot de laatste trends.

De Huisstijl

Door specifieke onderdelen snel beschikbaar te stellen aan afnemers helpt Compodis bedrijfsprocessen op gang te houden. De term 'het vangnet zijn van bedrijfsprocessen' is uit een brainstorm naar voren gekomen als belangrijke bedrijfsessentie. Hierop is voortgeborduurd in het vormgeven van de huisstijl van de organisatie. Zoals in onderstaande visualisatie (met goed kijken) is af te zien, bevat het huisstijl element van Compodis één raster. Het visualiseert dit vang-net principe van de organisatie. De kleuren blauw (dat staat voor vertrouwen) én rood (dat staat voor passie) vormen gecombineerd een mooi, representatief en overzichtelijk geheel van de huisstijl.

De website

Als internationale organisatie heeft Compodis een netwerk met bedrijven uit verschillende landen. Het was dan ook wenselijk als de website van Compodis internationaal kan worden georienteerd. Om dat te realiseren bestaat de website uit 2 talen: Nederlands én Engels. De website herkent jouw taal op basis van je browser, indien dat niet Nederlands is wordt de Engelse website getoond. Indien het wél Nederlands is, dan vanzelfsprekend de Nederlandse variant. De website zelf is overzichtelijk, effectief én doeltreffend in de conext van de organisatie. Bezoekers kunnen zich zeer eenvoudig navigeren door de website snel de informatie bezichtigen waar zij naar zoeken. Omdat Compodis tevens een webwinkel heeft, is deze geplaatst op een sub-domein. En, is er door middel van de Call-to-actions onderscheid gemaakt tussen contact opnemen én de webwinkel bezoeken.